Guidelines

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii horní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Nevariceální krvácení do horní části gastrointestinálního traktu: Úrovňová doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Zavádění jícnových stentů v rámci benigních a maligních onemocnění: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopický management Barettova jícnu: Position statement Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Diagnóza a management nevarikózního krvácení z horní části zažívacího traktu: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Kapslová endoskopie tenkého střeva a enteroskopie v diagnostice a léčbě onemocnění tenkého střeva: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Extrakce cizích těles z horního trávicího traktu u dospělých: Klinické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie

Endoskopická submukózní disekce: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointesti¬nální endoskopii (ESGE)

thumbnail of ESGE GUIDELINES -MAPS

Doporučené postupy pro péči o pacienty s prekancerózními stavy a lézemi v žaludku (MAPS) – ESGE guidelines ke stažení

Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Doporučené postupy pro péči o pacienty s prekancerózními stavy a lézemi v žaludku (MAPS) Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – MAPS vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, že […]
thumbnail of ESGE GUIDELINES ENTEROSKOPIE

Diagnostika a léčba tenkostřevních onemocnění pomocí flexibilní enteroskopie – ESGE guidelines ke stažení

Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE. Diagnostika a léčba tenkostřevních onemocnění pomocí flexibilní enteroskopie. Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – ENTEROSKOPIE vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, že Vám informace, uvedené […]

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii dolní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Kolorektální polypektomie a endoskopická slizniční resekce (EMR): Klinické doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická submukózní disekce: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointesti¬nální endoskopii (ESGE)

Dispenzarizace po polypektomii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

thumbnail of ESGE GUIDELINES-CT KOLONOGRAFIE

Klinické indikace k CT kolonografii – guideline ESGE ke stažení

Nejnovější český překlad guideline ESGE ke stažení Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Klinické indikace k CT kolonografii Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – CT KOLONOGRAFIE vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, že Vám […]
thumbnail of ESGE GUIDELINES-POKROČILÉ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY PRO DETEKCI A DIFERENCIACI KOLOREKTÁLNÍCH NEOPLAZIÍ

Pokročilé zobrazovací techniky pro detekci a diferenciaci kolorektálních neoplazií – ESGE guidelines ke stažení

Nejnovější český překlad evropských doporučených postupů s komentářem Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Pokročilé zobrazovací techniky pro detekci a diferenciaci kolorektálních neoplazií Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – POKROČILÉ ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici […]
thumbnail of ESGE GUIDELINE – PŘÍPRAVA STŘEVA PŘED KOLONOSKOPIÍ

Příprava střeva před kolonoskopií – ESGE guidelines ke stažení

Nejnovější český překlad evropských doporučených postupů s komentářem Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Příprava střeva před kolonoskopií Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – PŘÍPRAVA PŘED KOLONOSKOPIÍ vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. […]
thumbnail of ESGE GUIDELINE – KAPSLOVÁ KOLONOSKOPIE

Doporučení pro kapslovou kolonoskopii – ESGE guidelines ke stažení

Další překlad doporučení ESGE Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Kapslová kolonoskopie Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – KAPSLOVÁ KOLONOSKOPIE vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, že Vám informace, uvedené […]
thumbnail of ESGE GUIDELINES KOLONOSKOPIE

Kvalita screeningové kolonoskopie – stanovisko ESGE – český překlad ke stažení

Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) ke kvalitě screeningové kolonoskopie. Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – KOLONOSKOPIE vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, že Vám informace, uvedené v tomto překladu, […]

Technické aspekty endosonograficky navigovaného odběru vzorku v gastroenterologii: Technická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) — březen 2017

Indikátory kvality u ERCP a endoskopické ultrasonografie: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Techniky kanylace žlučových cest a sfinkterotomie při ERCP: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Zobrazovací metody pankreatobiliárního systému: Technologický souhrn Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Role endoskopie u pacientů s primární sklerozující cholangitidou: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské asociace pro studium jater (EASL)

Endoskopická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy – multidisciplinární evidence-based doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopické drenáže žlučových cest: indikace, výběr vhodného stentu a výsledky: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – Aktualizace říjen 2017

Biliární stentáž: Modely a metody endoskopické stentáže: Technologický přehled Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Biliární stentáž: Indikace, typy stentů a výsledky: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Trénink, techniky a komplikace endosonograficky (EUS)-navigovaného odběru vzorků v gastroenterologii: Technické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)

Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Indikace, výsledky a klinický dopad endosonograficky (EUS)-navigovaného odběru vzorků v gastroenterologii: Klinické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)

Kombinovaná endobronchiální a jícnová endosonografie v diagnostice a stagingu nádorů plic: doporučené postupy Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE), ve spolupráci s Evropskou pneumologickou společností (ERS) a Evropskou společností hrudních chirurgů (ESTS)

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

thumbnail of ESGE GUIDELINES PANKREATITIDA PO ERCP

Profylaxe pankreatitidy po ERCP – ESGE guidelines – český překlad ke stažení

Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) k profylaxi pakreatitidy po ERCP. Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – PANKREATITIDA PO ERCP vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách […]

Endoskopický servis, kvalita endoskopie a další.

Iniciativa Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) ke zlepšení kvality: vypracování ukazatelů kvality

Pediatrická gastrointestinální endoskopie: Souhrnná doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN)

Pokročilé metody endoskopického zobrazování: Technologický přehled Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Evropské kurikulum pro trénink procedurální sedace v gastrointestinální endoskopii: Stanovisko Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti endoskopických sester a spolupracovníků (ESGENA)

Radiační ochrana v digestivní endoskopii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopie s použitím propofolu bez současné přítomnosti anesteziologa: Stanovisko ESGE a ESGENA — aktualizace červen 2015

Požadavky a standardy vedoucí ke zlepšení kvality dokumentace v gastrointestinální endoskopii: Stanovisko Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopie u pacientů na antiagregační nebo antikoagulační terapii včetně DOAC: Doporučení Britské gastroenterologické společnosti (BSG) a Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

thumbnail of ESGE GUIDELINES – Diagnostika a management perforací

Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací – ESGE guideline ke stažení

Nejnovější český překlad guideline ESGE ke stažení Vážení členové ES ČGS, dovolujeme si Vám prezentovat český překlad aktuálního doporučení ESGE Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací Uvedený překlad si můžete stáhnout ve formě PDF po kliknutí na soubor ESGE GUIDELINES – PERFORACE vlevo od tohoto článku v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ. Anglický originál dokumentu je k dispozici na stránkách ESGE ZDE. Věříme, […]