Výsledky voleb

Zápis jednání volební komise ze dne 24. 10. 2019

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

 

VÝSLEDEK VOLEB DO RADY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

 Volební komise se sešla ve složení:

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., MUDr. Josef Chalupa

 

Vážení členové Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti,

v souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) z 3. 4. 2019 proběhly volby do výboru (rady) Endoskopické sekce ČGS pro volební období 2020-2024.

Výbor zvolil tyto členy volební komise: Martin Bortlík, Josef Chalupa a Jiří Cyrany, který byl hlasováním volební komise zvolen předsedou.

Volby proběhly na návrh výboru ES ČGS elektronickou formou jednokolově ve spolupráci s ČLS JEP, voleno bylo 7 členů výboru (rady) ES ČGS. Elektronická volba byla dle plánu zahájena 30. 9. 2019. Vzhledem k neúplnosti volebního seznamu (viz přiložené vyjádření) se volební komise rozhodla volbu zastavit a anulovat 1. 10. 2019 a znovu spustit pro období od 4. 10. do půlnoci 18. 10. 2019.

Volební komise obdržela 21. 10. 2019 protokol o výsledku elektronické volby, který je neoddělitelnou součástí tohoto zápisu o výsledku voleb. Hlasovalo 118 z 253 oprávněných voličů (47 %).

Předseda volební komise kontaktoval prvních 7 zvolených kandidátů a všichni mu formou e-mailu potvrdili svoji ochotu vykonávat funkci, do které byli zvoleni.

Na základě výše uvedeného volební komise v souladu se stanovami ČLS JEP jednomyslně rozhodla o tomto výsledku voleb:

Rada Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti pro období 2020-2024:

1. Mudr. Přemysl Falt, Ph.D.  (74 hlasů)

2. prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA (60 hlasů)

3. prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. (59 hlasů)

4. doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.    (50 hlasů)

5. prim. MUDr. Vladimír Nosek  (38 hlasů)

6. prof. MUdr. Marcela Kopáčová, Ph.D.  (37 hlasů)

7. MUDr. Barbora Pipek (29 hlasů)

                                   

Proti výsledkům voleb lze podat stížnost písemně do jednoho měsíce od jejich vyhlášení na adresu volební komise (viz níže), o stížnosti rozhodne volební komise.

Výsledky voleb budou vyhlášeny neodkladným zveřejněním tohoto zápisu na internetových stránkách ČGS a ES ČGS. Kopie tohoto zápisu bude zaslána k archivaci sekretariátu ČLS JEP a ČGS.

Jiří Cyrany

Martin Bortlík

Josef Chalupa

 

adresa volební komise:

Česká gastroenterologická společnost; Česká lékařská společnost J. E. Purkyně z.s.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.; předseda volební komise pro volby do Endoskopické sekce ČGS

Sokolská 490/31

12000 Praha 2

 

V Praze dne 24. 10. 2019.

 

Zápis_výsledek voleb rady ES ČGS_24.10.2019_ke stažení

Výsledky hlasování