Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 1.12. 2018