Výbor Endoskopické sekce ČGS

Předseda

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II.Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz
Tel: +420 495833818 
Vědecký sekretář

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovická nemocnice, a.s, Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava 3

E-mail: faltprem@centrum.cz
Tel: + 420 595633265
Člen

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4-Krč

E-mail: tohu@medicon.cz
Tel: +420 236 051 111
Člen

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

E-mail: radan.keil@lfmotol.cuni.cz
Tel: +420 224433076
Člen

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

II. Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E-mail: marcela.kopacova@fnhk.cz
Tel: +420 495834240
Člen

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.,MBA

Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

E-mail: vitekp@nemfm.cz,  vitek@kolonoskopie.cz

Tel: +420 558415365
Člen

doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21   Praha 4

e-mail: jan.martinek@ikem.cz

tel.: 236 052 617