Novinky a aktuality


Cholangiopankreatoskopie – doporučený postup ČGS ČLS JEP

Doporučený postup naleznete na tomto odkaze: http://www.endoskopiste.cz/guidelines/cholangiopankreatoskopie-doporuceny-postup-ceske-gastroenterologicke-spolecnosti-cls-jep/

XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom vás srdečně pozvat na XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, které bude provázet XIII. Mezinárodní endoskopický workshop. Akce se bude konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Jako významného zahraničního hosta přivítáme profesora Matthewa Bankse z University College London.

ESGE Days 2019

ESGE ve spolupráci s ČGS a ES SGS pořádá ESGE Days 2019.  Cílem tohoto kongresu je uspokojit potřeby celé endoskopické společnosti. Úspěch endoskopické sekce spočívá ve společném úsilí dosáhnout jednotného cíle. Endoskopické týmy spolu denně pracují a my jsme přesvědčeni, že společné vzdělávání je pro tyto týmy ideální. Interaktivní a komplexní program bude odrážet rozdíly ve zkušenostech přednášejících a bude relevantní pro všechny členy [...]

Kasafírkova cena za rok 2018

Cenu Ing. Evžena Kasafírka za rok 2018 získala práce Lukáše Bayera et al. Distinct gut microbiota profiles in patients with primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis.  Práce byla vyhlášena při zahájenía 15. vzdělávacích a diskuzních dnů dne 29.11.2018 v Karlových Varech. Celý autorský kolektiv práce: Bajer L., Kverka M., Kostovčík M., Mačinga P., Dvořák J., Stehlíková Z., Březina J., Wohl P., Špičák J., Drastich P.

Aktuálně: zveřejněny nové překlady guidelines ESGE

V sekci guidelines naleznete nové překlady, které vypracovali členové Sekce mladých gastroenterologů