Kontakt

Guarant

Sekretariát Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
zajišťuje GUARANT International spol. s r.o.

ASSOCIATION HOUSE
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

Mgr. Lea Jiráčková
Tel: 284 001 444
Mob.: +420 727 835 464
E-mail: jirackova@associationhouse.cz

ČGS

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení
změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte
kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12

e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Výbor

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti