Kasafírkova cena pro rok 2019


Publikováno dne 29.1.2020 | Autor Lea Jiráčková

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 9. ročník Kasafírkovy ceny, která bude udělena v rámci kongresu GASTRO 2020 v Praze včetně finanční dotace 50.000 Kč.

Podmínky pro udělení ceny jsou:

1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise

2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.

3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1.5.2019 až 30.4.2020.

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS Stanislava Rejchrta je do 31.10.2020.