Vzorový kolonoskopický nález


Publikováno dne 23.1.2013 | Autor Petr Vítek

Vážení členové Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti, připravili jsme vzorový záznam nálezu pro metodu kolonoskopie.

Vznikl na základě konsenzu mnoha českých odborníků. Je koncipován tak, aby jeho obsah vyhovoval zvyšujícím se odborným a legislativním nárokům na provádění invazivní metody, kterou v současné době nabízíme prakticky každému občanovi naší země. Návrh je předkládán k diskusi a věříme, že jeho komplexnost vás neodradí od prostudování.

Nález si můžete stáhnout v PDFpo kliknutí na odkaz NÁLEZ KOLONOSKOPIE vlevo od tohoto článku.

Těšíme se na Vaše ohlasy

za kolektiv autorů

prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph. D.

předseda ES ČGS