Guidelines

Cholangiopankreatoskopie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Evropské kurikulum pro trénink procedurální sedace v gastrointestinální endoskopii: Stanovisko Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti endoskopických sester a spolupracovníků (ESGENA)

Trénink, techniky a komplikace endosonograficky (EUS)-navigovaného odběru vzorků v gastroenterologii: Technické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)

Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Radiační ochrana v digestivní endoskopii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Diagnóza a management nevarikózního krvácení z horní části zažívacího traktu: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Dispenzarizace po polypektomii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická submukózní disekce: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointesti¬nální endoskopii (ESGE)

Endoskopie s použitím propofolu bez současné přítomnosti anesteziologa: Stanovisko ESGE a ESGENA — aktualizace červen 2015