Akce

EAGEN 2014 - profesor Dítě

Ohlédnutí za 10. kongresem EAGEN Postgraduate School v Praze

Zpráva z desátého ročníku této tradiční akce.
Vladimír Nosek

EUS workshop v Jablonci nad Nisou – zpráva z akce

Zpráva z endosonografického workshopu.
Bjorn Rembacken společně se Stanislavem Rejchrtem při endoskopickém výkonu

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a 7. Mezinárodní endoskopický workshop – zpráva z akce

Zpráva z akce včetně fotogalerie.
Tým IKEM při páté myotomii, již na endoskopickém sálku

POEM dorazil do České republiky

Dne 6. a 7. prosince a dále 12. prosince 2012 byly provedeny první perorální, čistě endoskopické myotomie u pěti pacientů s achalázií. U prvních 4 výkonů byl přítomný asi nejzkušenější evropan, který má s metodou bohaté zkušenosti, Prof. Rösch z Univerzitní nemocnice v Hamburgu. Pátý výkon již proběhl zcela v režii lékařů IKEM. Trvání zákroků bylo 90-120 minut, byl přítomen hrudní chirurg a proběhly v celkové anestesii. Všichni […]
Gastrointestinální stromální nádory (GIST)

GIST – přednáška ke stažení

Gastrointestinální stromální nádory (GIST) jsou nejčastějšími neepiteliálními neopláziemi trávicí trubice. Představují 0,2 až 4% všech gastrointestinálních nádorů. V diagnostice jsou účinné především endoskopické vyšetřovací metody, nověji zejména  endosonografie doplněná o tenkojehlovou aspirační nebo tru-cut biopsii. Pokud Vás problematika GIST zajímá, otevřete si přednášku našeho předního odborníka na tuto problematiku as.MUDr. Zdeňka Linkeho z KOC v Praze Motole. Přednáška zazněla […]
Hotel Thermal gastroenterologické dny

Koloskopie 2012 – přednášky ke stažení

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji Vám za Vaši hojnou účast na sympoziu “Koloskopie” Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti v rámci 12. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech. Program sympozia byl následující: 1. Úvod – Ondřej Urban (Ostrava) 2. Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární koloskopie – Štěpán Suchánek (Praha) 3. Jak připravit nemocného k vyšetření? – Jiří Cyrany (Hradec Králové) […]
VI. Beskydský endoskopický workshop - zpráva z akce

VI. Beskydský endoskopický workshop – zpráva z akce

21. září 2012 se konal již 6. ročník Beskydského endoskopického workshopu. Organizátorem této již tradiční podzimní akce je Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku-Místku… další podrobnosti o akci naleznete na webu kolonoskopie.cz zde.
Stanislav Rejchrt s Larsem Aabakkenem při endoskopické ampulektomii

34. České a slovenské endoskopické dny – zpráva z akce

Ve dnech 14. a 15. 6. 2012 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konaly 34. České a slovenské endoskopické dny.
výukové centrum LFUK Hradec

Endoskopické přednášky na XVI. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnech

Přehled endoskopických sdělení z této tradiční akce.
Běh proti kolorektálnímu karcinomu

Běh proti kolorektálnímu karcinomu

První informace o běhu, pořádaném během endoskopických dnů.