Lars Aabakken hostem 34. Českých a slovenských endoskopických dnů


Publikováno dne 19.3.2012 | Autor Jiří Cyrany

Pozvání k aktivní účasti na největším českém a slovenském kongresu digestivní endoskopie přijal profesor Lars Aabakken z Norska.

Lars Aabakken je profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě v Oslu, vede endoskopickou jednotku univerzitní nemocnice Rikshospitalet.

Profesor  Aabakken je prezidentem Skandinávské asociace digestivní endoskopie (SADE), v Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) je dlouholetým členem výboru a působí v pracovní skupině pro endoskopickou terminologii; je předsedou výboru pro dokumentaci a standardizaci WEO (Světová endoskopická organizace, dříve OMED). Kromě jiných časopisů je výkonným editorem Scandinavian Journal of Gastroenterology a členem redakční rady časopisů Endoscopy a Gastrointestinal Endoscopy.

Gastroenterologii se začal věnovat na svém původním působišti v univerzitní nemocnici Ullevål v Oslo, kde také publikoval disertační práci o gastrointestinálních nežádoucích účincích nesteroidních antiflogistik. Zásadní roli v jeho profesní kariéře sehrála roční stáž v Charlestonu v Jižní Karolíně[i] v roce 1996, kde se soustředil na endosonografické vyšetřování pod vedením profesora Roberta R. Hawese. Zvláště oceňoval spolupráci s profesorem Peterem B. Cottonem, kterého považuje za jednoho ze svých nejvýznamnějších učitelů.

Velká část jeho pracovní i publikační aktivity je věnována problematice názvosloví, kontrole kvality, strukturované dokumentaci v digestivní endoskopii včetně obrazové – to vše s využitím výpočetní techniky.

Z endoskopických metod se soustředí především na endosonografii a ERCP, vzhledem k zaměření své mateřské nemocnice pak hlavně na problematiku transplantovaných nemocných, primární sklerozující cholangoitidy a cholestázy u dětí.

Z jeho bohaté publikační činnosti je možné uvést například kapitolu o dokumentaci kolonoskopie v referenční publikaci Waye a Rexe[ii], z časopiseckých článků z poslední doby revizi minimální standardní terminologie[iii] nebo práci o dvoubalonovém ERCP v časopise Endoscopy[iv]. Z jeho pracoviště pak pochází i recentní publikace v Nature Genetics týkající se primární sklerózující cholangoitidy[v]. Díky slovenskému překladu mohou naši gastroenterologové znát jeho knihu o digestivní endoskopii[vi].

Během své dvouměsíční stáže v Rikshospitalet v Oslu[vii] jsem měl možnost Larse Aabakkena poznat nejen jako vůdčí osobnost, dobrého organizátora, zručného endoskopistu a motivujícího učitele; ale také jako sportovce, výborného kuchaře a muzikanta.

Jsme poctěni, že profesor Aabakken přijal naše pozvání a jsme přesvědčeni, že hosté Endoskopických dnů se mají na co těšit.

Za organizační výbor

Jiří Cyrany


Poznámka provozovatele webu:

Pokud chcete vědět, proč se profesor Aabakken stal gastroenterologem, případně čeho ve svém životě nejvíce lituje, přečtěte si prosím jeho profil a rozhovor na serveru GastroHep.com

Petr Vítek


[i] Digestive Disease Center, Medical University of South Carolina, Charleston SC, USA
[ii] Aabakken L, Reporting and image management. In: Colonoscopy: Principles and Practice (ed. JD Waye, DK Rex & C Williams). Blackwell Publishing 2003: 199-209.

[iii] Aabakken L, Rembacken B, LeMoine O et al. Minimal standard terminology for gastrointestinal endoscopy – MST 3.0. Endoscopy 2009;41:727-8.

[iv] Aabakken LBretthauer MLine PD. Double-balloon enteroscopy for ERCP in patients with Roux-en-Y anastomosis. Endoscopy 2007;39:1068-71.

[v] Melum EFranke ASchramm C et al. Genome-wide association analysis in primary sclerosing cholangitis identifies two non-HLA susceptibility loci. Nat Genet 2011;43:17-9.

[vi] Aabakken L Rosseland A, Osnes M, Kunda R. Gastrointestinálna endoskopia. 2. vydání Maxdorf 2001.

[vii] Cyrany J, Aabakken L. ESGE grant 2008 – residency report. Folia Gastroenterol Hepatol 2008;6:161-4. http://www.pro-folia.org/files/1/2008/4/Cyrany.pdf