EUS workshop v Jablonci nad Nisou – zpráva z akce


Publikováno dne 16.12.2013 | Autor Ondřej Urban

Stalo se již tradicí, že se koncem roku setkává skupina pokročilých českých endosonografistů v endoskopickém centru Nemocnice v Jablonci nad Nisou. Dne 3. 12. 2013 se zde sjelo 15 lékařů z Čech a Moravy.

Jablonecká nemocnice není velká, ale působí moderním a uspořádaným dojmem. Zaujme pěkným vnitřním vybavením, výborným orientačním systémem a především spokojeně vyhlížejícím empatickým personálem.

Endoskopické centrum je špičkově vybaveno. Vedle primáře Vladimíra Noska je působištěm několika jeho žáků, za všechny budu jmenovat alespoň spoluorganizátory workshopu Jiřinu Pintovou a Marka Řehoře. Nelze opomenout tým vynikajících endoskopických sester vedených Pavlou Bašovou. Ti všichni připravili velice kvalitní výukový program.

Celkem 8 výkonů bylo provedeno na dvou endoskopických a jednom skiaskopickém sále. Vladimír Nosek demonstroval tenkojehlovou aspirační biopsii (FNA) ložiskové léze hlavy pankreatu, FNA intraduktální papilární mucinózní neoplázie (IPMN) hlavy pankreatu a transhepatální katétrovou endosonografii nejasné hilové stenózy žlučových cest. Vysoká erudice a didaktická schopnost demonstrujícího otevřela nové obzory i zkušeným lékařům. Jiří Stehlík provedl vyšetření nemocného s chronickou pankreatitidou a následně ošetřil stenózu choledochu zavedením tři plastových duodenobiliárních stentů. Martin Kliment a Marek Řehoř vyšetřili dva nemocné s cystoidem pankreatu. Rudolf Repák demonstroval vyšetření subepiteliálního tumoru duodena a Filip Závada provedl vyšetření IPMN včetně retrográdní pankreatografie.

Týmová práce není v Jablonci prázdným pojmem. Na trvale přítomném anesteziologickém týmu bylo vidět, že se v prostředí endoskopie zcela běžně pohybuje a ovládá všechna potřebná specifika anestézie při digestivní endoskopii. Zřetelná byla rovněž špičková spolupráce s týmem pracoviště radiologie. Opět se potvrdilo, že různost pohledů radiologa a endoskopisty může být pro pacienta velice prospěšná. Všechny připravené kazuistiky byly výborně dokumentovány a vyvolaly mezi účastníky zajímavou diskusi.

Workshop pozdě odpoledne ukončil přednáškou o svém studijním pobytu na endoskopickém pracovišti v indickém Hyderabádu Tomáš Hucl. Přiblížil nám tuto zemi v celé její kráse i bídě a jeho vyprávění bylo jediným časem, kdy myšlenky účastníku workshopu opustily trávicí ústrojí.

Co říci závěrem? V České republice dnes můžete vidět kvalitní EUS na několika pracovištích. Působí zde dostatek kvalitních vyšetřujících. Každý z nich se metodu učil jinak, někdo více doma, jiný v zahraničí. Jsem ale přesvědčen o tom, že jen málokdo z nich zůstal odborně nedotčen jabloneckou endosonografickou školou, založenou primářem Vladimírem Noskem. V Jablonci nad Nisou lze kvalitní EUS nejen vidět, ale také je možné se ji tam naučit což, jak všichni víme, není zdaleka totéž.

Těšíme se na další ročník !

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Předseda endoskopické sekce ČGS